สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เหรียญทอง จำนวน 3 เหรียญ  (นับเหรียญ 3 เหรียญ)
ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep ประถมศึกษา ด.ช.ชาคร ศิลาลาย
ด.ญ.ชฌาณา อิสกันดาร์
ลีลาศ - Standard : Class D (2 จังหวะ) Waltz,Tango ประถมศึกษา ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย
ด.ญ.ณิชตา ลิ้มกุล
ลีลาศ - Latin American : Class C (3 จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba,Jive ประถมศึกษา ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย
ด.ญ.ณิชตา ลิ้มกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 3 เหรียญ  (นับเหรียญ 3 เหรียญ)
เปตอง - Shooting 1 คน ประถมศึกษา หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ ประถมศึกษา ชาย
ลีลาศ - Standard : Class C (3 จังหวะ) Waltz,Tango,Quickstep ประถมศึกษา ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วอุทัย
ด.ญ.ณิชตา ลิ้มกุล
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ  (นับเหรียญ 3 เหรียญ)
เปตอง - ทีม 3 คน ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - Shooting 1 คน ประถมศึกษา ชาย
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม ประถมศึกษา
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ