สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับประถมศึกษา) » โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ  (นับเหรียญ 1 เหรียญ)
เปตอง - ทีม 3 คน ประถมศึกษา หญิง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ  (นับเหรียญ 1 เหรียญ)
กรีฑา - กระโดดสูง ประถมศึกษา ชาย ด.ช.นราวิชญ์ เฉิน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 3 เหรียญ  (นับเหรียญ 3 เหรียญ)
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ภัคพิชา มูลจิตร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ภัคพิชา มูลจิตร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 11 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ภัคพิชา มูลจิตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ