สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เหรียญทอง จำนวน 2 เหรียญ  (นับเหรียญ 2 เหรียญ)
กรีฑา - ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.แพรฟ้า เยาวลักษณ์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ณัฎฐพัตร ถิ่นคำแบ่ง
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 1 เหรียญ  (นับเหรียญ 1 เหรียญ)
กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.แพรฟ้า เยาวลักษณ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 4 เหรียญ  (นับเหรียญ 4 เหรียญ)
กรีฑา - พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.แพรฟ้า เยาวลักษณ์
เปตอง - Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.วีรชัย ภู่ศรี
เปตอง - บุคคล : เดี่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง
เปตอง - บุคคล : คู่ผสม มัธยมศึกษาตอนต้น
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ