สรุปเหรียญตามสถาบัน (ระดับมัธยมศึกษา) » โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เหรียญทอง จำนวน 1 เหรียญ  (นับเหรียญ 1 เหรียญ)
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ฟรีสไตล์ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 5 เหรียญ  (นับเหรียญ 5 เหรียญ)
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 18 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง นางสาวปวริศา ตรงเมธี
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : กรรเชียง 50 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลชาย ด.ช.รังสิมันต์ ดวงจันทร์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : เดี่ยวผสม 200 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.พรหมภรณ์ โยมะบุตร
หมากกระดาน - ครอสเวิร์ด : บุคคล มัธยมศึกษาตอนปลาย นายธนกร คงความขยัน
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ  (นับเหรียญ 2 เหรียญ)
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 50 เมตร บุคคลชาย ด.ช.รังสิมันต์ ดวงจันทร์
ว่ายน้ำ - อายุไม่เกิน 13 ปี : ผีเสื้อ 100 เมตร บุคคลหญิง ด.ญ.ภวรัญชน์ ปัตตะพงศ์
หมายเหตุ  ** หมายถึง ไม่นับเหรียญ